Villshärads Vägförening

Välkommen till Villshärads vägförenings nya hemsida!
Här kommer information angående vägföreningen publiceras och hemsidan är det primära informationskällan. Vi har även en facebook-sida men den ska främst ses som ett komplement och och det är alltid informationen på hemsidan som gäller.

I och med övergången till den nya hemsidan så byter vi också mailadress till info@vilsharadsvagforening.se

Viktiga datum framöver

29 november 2022 - Underhålls- och förnyelseplanen publiceras här på hemsidan. Vi önskar att ni medlemmar läser igenom den och inkommer med eventuella synpunkter till vår mail info@vilsharadsvagforening.se, senast den 15 januari 2023.

15 januari 2023 - Sista datumet för att inkomma med synpunkter på planen

29 januari 2023 - Informationsträff på Strandgården. En reviderad plan enligt inkomna synpunkter presenteras och ni får möjlighet att ställa ytterligare frågor och funderingar. Anmälan till detta kommer vi informera om vid ett senare tillfälle. Den reviderade planen kommer därefter läggas upp på hemsidan, så att alla får ta del av det slutliga resultatet.

Årsmöte 2023

Datum för nästa årsmöte är bestämt till den 12 mars 2023. Under årsmötet går vi igenom föreningens ekonomi, styrelsen presenterar planer för framtiden och du som medlem har möjlighet att komma med frågor eller uttrycka åsikter om det som ligger inom vägföreningens ramar. Vi röstar även om avgiften för det kommande året. Varmt Välkomna!

Engagera dig!

Är ni intresserade av att engagera er i Villshärads vägförening? Kontakta valberedningen genom valberedningen@vilsharadsvagforening.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.