Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Föreningen söker två nya medlemmar till styrelsen

Publicerad söndag 29 jan 2023, 19:39

Vill du få en chans att bidra till Vilshärad och samtidigt lära känna nya människor, så är detta något för dig!

Som ni säkert förstått så är det mycket på gång inom föreningen, både kring våra vägar, men snart också kring våra grönområden. Det är en positiv känsla i föreningen och styrelsen och genom föreningen har vi en stor möjlighet att påverka vår omgivning. Styrelsen har arbetat väldigt aktivt de senaste åren med att strukturera och förenkla styrelsearbetet, och under 2022 arbetades en plan fram för våra vägar. Det strukturella arbetet fortsätter och vi har nu arbetat fram goda arbetssätt och har en god kommunikation med kommunen och Trafikverket.

Nu söker vi en ny kassör, en intern kommunikatör eller en bidrags- och vägansvarig till styrelsen. Det finns två platser lediga, men tre roller tillgängliga att välja bland. Inom styrelsearbetet finns det stora möjligheter att anpassa sin roll efter intresse och kunskap och vi fördelar uppgifterna inom styrelsen. Mandatperioden är två år för samtliga roller och det utgår arvode till ledamöterna i slutet på varje år.

Nedan finns mer information om de roller vi söker nya medlemmar för. Om du är intresserad av styrelsearbetet eller vill veta mer kring arbetet eller rollerna, så hör gärna av dig till oss på mail: info@vilsharadsvagforening.se


Kassör

Kassören har tidigare haft en ganska stor arbetsbelastning i styrelsen, men vi arbetar aktivt med att minska arbetsbelastningen genom automatisering och att leja bort delar av arbetet. Mandattiden är 2 år.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna.

Kassören är ansvarig att:

 • Kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen och på styrelsemötena
 • Fakturering, registrering och påminnelseutskick av vägavgifter
 • Betala inkomna fakturor
 • Bokföra fakturor i Fortnox
 • Ta fram förslag till budget
 • Deklarera och betala in skatt
 • Lämna in redovisning till vår revisionsbyrå
 • Hämta årsredovisning och lämna till vägföreningens revisor för genomgång innan årsmöte.
 • Arvoden betalas ut
 • Kontrollera att alla kvitton finns för året

Intern kommunikatör

Rollen som intern kommunikatör innebär att få ut relevant information till medlemmarna i föreningen. Det är viktigt att medlemmarna i föreningen kan följa styrelsens arbete och att styrelsen är transparent. Det är också viktigt att information om aktiviteter som planeras eller genomförts når ut till medlemmarna. Mandattiden är 2 år.

Föreningens interna kommunikatör ansvarar för att:

 • Skriva nyhetsinlägg och uppdatera hemsidan löpande med ny information
 • Lägga upp information om att hemsidan är uppdaterad på facebook
 • Mail och meddelanden besvaras.
 • Skriva nyhetsblad och att dessa trycks upp och delas ut
 • Insändare till Hallandsposten kommer in senast två veckor innan årsmöte och eventuella extrastämmor.

Bidrags- och trafiksäkerhetsansvarig

Som bidrags- och trafiksäkerhetsansvarig ansvarar du bland annat för Vilshärads trafiksäkerhet genom att säkerställa gott vägunderlag, fri sikt och ser över våra hastighetsbegränsande åtgärder. Du översynar föreningens farthinder och tar fram förslag på uppgraderingar, förnyelse eller andra säkerhetshöjande åtgärder. Du har kontakten med eventuell entreprenör vid åtgärder. Du arbetar även med att ansöka om statliga och kommunala bidrag.

Bidrags- och trafiksäkerhetsansvarige ansvarar för att:

 • Avtal om slyröjning hålls aktuellt
 • Håller kontakten med den entreprenör som ska slyröja
 • Kort efter genomförd slyröjning, göra en översyn över de områden som slyröjts och kontrollera att inget har missats.
 • Inspektera föreningens anläggningar, rapporterar skador till kommunen och vid behov ta fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder
 • Samordna och ansöka om statliga och kommunala bidrag

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.