Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Höjning av vägavgiften

Publicerad torsdag 17 mar 2022, 13:29

Under årsstämman som hölls 13 mars 2022 beslutades om en dubblering av årsavgiften, från 50 kr/andel till 100 kr/andel.

Anledningen till den procentuellt stora höjningen är att vägarna i Villshärad är i ett väldigt dåligt skick, så dåligt att kommunen inte längre underhåller vissa vägar enligt det driftavtal vi har. De flesta vägar är 50 år gamla och i stort behov av att asfalteras om. Kostnaderna för detta uppgår till mångmiljonbelopp och föreningens kassa ligger långt under vårt behov. Vi har ett stort behov av att få in pengar till föreningen om vi ska klara av att åtgärda bara de mest akuta vägarna.

Kostnaden för att göra om befintliga vägar har ökat markant, samtidigt som vägavgiften inte har höjts alls på väldigt många år för att matcha de stigande kostnaderna. En högre höjning av vägavgiften ansågs därför nödvändig av de vid årsmötets närvarande medlemmar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.