Kommunen asfalterar om sju vägar i Vilshärad under våren 2023

Publicerad måndag 30 jan, 11:17

Idag fick styrelsen besked från kommunen att arbetet med att asfaltera om sju vägar i Vilshärad kommer att beställas inom kort. Arbetet kommer sannolikt att genomföras under våren och ni som bor ut med berörda vägar kommer att få separat information från entreprenören (PEAB) om när arbetet kommer att utföras. Får styrelsen mer information om arbetet kommer vi även gå ut med det på facebook och hemsidan.

Vägarna som berörs är:

  • Björkstigen
  • Klapperstensvägen
  • Rågvägen
  • Granatvägen
  • Neckaflostigen
  • Vältakullsvägen
  • Höjers väg

På kartbilden nedan redovisas vilka vägar och sträckningen av vägen som berörs. Kommunen kommer även se över dagvattenhanteringen på Klapperstensvägen, Neckaflostigen och Rågvägen för att förbättra situationen där. De farthinder som berörs kommer att få ny fin beläggning och ny målarfärg.

Den befintliga asfalten på dessa vägar är väldigt tunn, och det är inte möjligt för kommunen att fräsa ned befintlig asfalt. Detta innebär att ett lager om 4 cm ny asfalt kommer att läggas direkt på den befintliga, vilket gör att vägen kommer att bli 4 cm högre än vad den är idag. Detta kan påverka er som bor ut med vägarna genom att ex nivån till garageuppfarten inte längre är i samma nivå som vägen. Om man vill justera sin garageuppfart så att den kommer i nivå med den nya väghöjden så bekostas det själv, föreningen står alltså inte för den kostnaden. Här kan det finnas möjligheter att ta hjälp av PEAB (som ändå är ute och arbetar med vägarna), men man kan självklart även ta hjälp av en annan entreprenör. Är det flera fastigheter som vill justera sina uppfarter kanske det kan vara klokt att prata med grannarna, så kanske man kan samordna arbetet och få ett bättre pris.

Arbetena kan komma att medföra kortvariga problem med framkomligheten för de som bor vid de berörda vägarna. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta under denna korta tid.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.