Nya reflexstolpar på samtliga farthinder

Publicerad torsdag 6 okt 2022, 10:11

Under sommaren genomfördes en inventering av samtliga 19 farthinder i Vilshärad. Det som uppkom under inventeringern var att våra farthinder har en sliten målning, undantaget de nymålade längs Skälviksvägen. De reflexer som fortfarande är utplacerade håller omodern standard och är i många fall inte funktionsdugliga. Flera farthinder saknar reflexstolpar helt. Vissa farthinder är något höga och andra känns inte helt meningsfullt placerade.

Under de närmaste veckorna kommer därför samtliga farthinder få nya moderna reflexstolpar, som markerar ut farthindren i Vilshärad. Det är viktigt att dessa kommer på plats innan vintern så att alla trafikanter och eventuell snöplog tydligt kan se vart farthinder finns, även om vägen är täckt av snö. I samband med detta arbete kommer ytterligare fyra farthinder att målas, farthinder 1, 2, 5 och 8 (se karta nedan).

Anledningen till att samtliga farthinder inte målas i detta skede är på grund av den underhålls- och förnyelseplan som styrelsen arbetar med. Enligt planen kommer flera vägar i Vilshärad göras om inom de närmsta åren, vilket också påverkar vissa farthinder. Vi väljer därmed att avvakta målning av dessa innan vi bestämt vad som kommer hända med dem.

Under hösten kommer alla medlemmar få ta del av planen och kommer även få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Planen kommer därefter revideras enligt inkomna synpunkter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.