Regler för fri sikt i trafiken

Publicerad lördag 13 maj, 22:01

NYHETERVarje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Säker trafik på Vilshärads vägar kräver fri sikt i korsningar. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan.

Illustration: Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun

Fri sikt i korsningar

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Illustration: Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun

Fri höjd för trafikanter

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter;

  • Minst 2,5 meter över gångbana
  • Minst 3,2 meter över cykelväg och
  • Minst 4,6 meter över körbana

Illustration: Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun

Plantera på rätt ställe

Redan när du planterar är det viktigt att du föreställer dig trädens och buskarnas utbredning i framtiden så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Illustration: Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun

Tänk på att:

  • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan.
  • Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar.
  • Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar inte syns ordentligt

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer” Plan och bygglagen 8 kap 15 §.

Illustration: Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.