Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Snöskottning och halkbekämpning

Publicerad måndag 8 jan, 13:38

Just nu är det kallt och halt på flera vägar och vi tänkte därför uppdatera alla om vad som gäller angående snöskottning och halkbekämpning. När snön faller är det kommunens ansvar att snöröja och halkbekämpa de kommunala vägarna samt snöröja de vägar som ligger inom vägföreningsområden där det är tätbebyggt. Vi som är fastighetsägare har dessutom skyldighet att snöröja och halkbekämpa.

Kommunen halkbekämpar inte villagator utan det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gående enkelt ska kunna tas sig fram närmast din fastighet. Dessa ytor kan vara:

  • Gångbana (trottoar)
  • Trappa eller liknande yta för gående
  • Om det inte finns en gångbana ansvarar du för ett område med 1,5 meters bredd utmed din fastighetsgräns.

Som fastighetsägare ska du:

  • Skotta bort snö och bekämpa halka. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan. Flis för halkbekämpning finns att hämta på två ställen i Vilshärad, se kartan nedan.
  • Ta bort snövallar som uppstår vid fin infart. Detta gäller även om snövallen uppstått av plogbilen.
  • Sopa upp sand
  • Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring snöröjning och halkbekämpning i Halmstad: Snöskottning och halkbekämpning - Halmstads kommun

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.