Nyheter – januari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – mars 2022

Välkommen på årsmöte

Publicerad fredag 24 feb 2023, 13:48

Årsmötet 2023 kommer ske söndagen den 12 mars kl 14 på Strandgården.

Under årsmötet går vi igenom ekonomin, beslutar om planer och budget för framtiden och Du som medlem har möjlighet att komma med frågor eller uttrycka åsikter om det som ligger inom vägföreningens ram.

Syftet med årsmötet är även att välja en ny styrelse, som ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter. Utöver detta ska två personer väljas in till valberedningen, vars syfte är att ge förslag på nya ledamöter till styrelsen. Mandatperioden är på två år på samtliga poster och det är Du som medlem som är med och väljer styrelse.

Under årsmötet behöver vi rösta in två nya styrelseledamöter. Är du är intresserad av att engagera dig och få större möjlighet att påverka och utveckla Vilshärad så kontakta gärna oss via mejl. På vår hemsida finns också mer information om de poster som är tillgängliga.

På hemsidan, under Dokument, finns förslag på dagordning till mötet, fullmakt och andra dokument att läsa på inför mötet.

Är Du intresserad av att komma på årsmötet eller vill lägga till en punkt på dagordningen, mejla gärna vägföreningens mail: info@vilsharadsvagforening.se.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.