Om vägföreningen

Vilshärads vägförening består av alla vi som äger en fastighet i Vilshärad. Varje år väljs en styrelse in av er medlemmar, med syfte att representera föreningen. Styrelsen består av fem personer, som byts ut med jämna mellanrum.

Villshärads vägförening är en vägsamfällighet som administrerar underhållet av de gemensamma vägarna och gatorna i Villshärad. Samfälligheten består av sammanlagt 529 fastigheter och det totala andelstalet är 5044 (2023).

Vägföreningens arbete leds av en styrelse som består av en ordförande och fyra ledamöter. Dessa utses av årsmötet där valberedningen lägger fram förslag om kandidater. Årsmötet hålls i mars varje år och protokoll från årsmötet läggs alltid under "Dokument".

Samtliga fastigheter i Villshärad är anslutna till föreningen och varje fastighet har ett andelstal. Andelstalet varierar beroende på fastighetens karaktär och är enligt den senaste lantmäteriförrättningen (2023-12-20)

  • Obebyggd tomt - andelstal 3
  • Mindre fritidsbostad på ej avstyckningsbar tomt - Andelstal 5
  • Fritidsbostad - Andelstal 7
  • Helårsbostad - andelstal 10

Det är obligatoriskt att betala vägavgift i förhållande till andelstalet. Årsavgiften per andel är för närvarande 125 kronor inkl moms och avgiften fastställs av årsmötet. En helårsbostad betalar således 1250 kr/år (10 x 125 kr).

Föreningens organisationsnummer 717905-8479.

Postadress: Villshärads vägförening
Villshäradsvägen 26 30565 Villshärad

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.