Extrastämma inställd

Publicerad söndag 19 mar, 18:33

Under årsmötet den 12 mars informerade styrelsen om att en extrastämma planerades den 2 april. Extrastämman avsåg framför allt en förändring av stadgar, men även övergripande information om grönområdena, som skulle införlivas i samfälligheten den 20 mars.

Styrelsen har nu beslutat att ställa in extrastämman då det kommit till styrelsens kännedom att en extrastämma inte krävs för en förändring av stadgar. Den röstning som genomfördes under årsstämman är tillräcklig för en förändring av stadgar.

Förrättningen om att införliva grönområdena i vår gemensamma samfällighet är också överklagad, vilket gör att den processen kommer att dra ut på tiden. Det innebär även att Lantmäteriet inte kommer skicka ut några fakturor för förrättningen nu. Det görs när förrättningen vunnit laga kraft. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt, och vi har i dagsläget ingen kännedom om hur lång handläggningstiden är.

Med hänsyn till ovanstående bedömer vi därmed att en extrastämma inte längre är nödvändig.

Har ni några frågor kopplade till detta så hör gärna av er till oss på mail.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.