Underhålls- och förnyelseplan för Vilshärads vägförening

Publicerad fredag 25 nov 2022, 16:00

På tisdag nästa vecka kommer utkastet av den Underhålls- och förnyelseplan som styrelsen arbetat med under året publiceras på hemsidan, men den kommer även komma utskriven till samtligas brevlådor i Vilshärad under nästa vecka. Det är endast två bilagor som skrivs ut och läggs i brevlådan, resterande går att finna här på hemsidan.


Planen redovisar bland annat:

  • Samfällighetens anläggningar, dess omfattning och ungefärlig ålder
  • Hittills genomförda underhållsarbeten
  • Planerade åtgärder
  • Förslag på finansiering

Planen är, och ska vara, ett levande dokument som omarbetas vid ändrade förutsättning och behov.


Vi önskar att ni läser planen och inkommer om ni har några synpunkter, till info@vilsharadsvagforening.se senast den 15 januari 2023. Synpunkter måste inkomma via mail, synpunkter som skrivs på ex facebook kommer inte tas med i revideringen.

Söndagen den 29 januari planerar vi att ha en informationsträff om planen på Strandgården. Där kommer vi redovisa en reviderad plan, enligt de synpunkter som inkommit och svara på frågor. Anmälan till detta kommer vi informera om vid ett senare tillfälle.

Den reviderade planen kommer efter mötet att läggas upp på hemsidan (obs endast hemsidan denna gång, ej brevlåda) så att alla får ta del av det slutgiltiga förslaget.

På årsmötet den 12 mars 2023 är målet att planen röstas igenom av stämman, så att arbetet med planen kan komma i gång, enligt vad vi gemensamt har kommit överens om.

Juliga hälsningar,

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.