Nyhetsbrev våren 2022

Publicerad fredag 27 maj 2022, 10:09

Hej alla föreningens medlemmar!

Så härligt att vi äntligen har en fungerande hemsida! Genom vår nya hemsida kan vi sprida aktuell information, kommunicera aktiviteter eller åtgärder som genomförts eller som är på gång och vara en kontaktpunkt mot alla föreningens medlemmar. Som ett komplement till hemsidan har vi även vår facebook-sida.

I och med övergången till den nya hemsidan byter vi även mailadress till info@vilsharadsvagforening.se

Hittills under året har styrelsen haft fyra styrelsemöten och det är många frågor som behandlats. Genom detta nyhetsbrev tänkte vi informera om några av frågorna som tagits upp under året.

Underhålls- och investeringsplan

Styrelsen håller nu på att ta fram en underhålls- och investeringsplan för vägnätet i Vilshärad. Inför och under detta arbete har vi kontakt med kommunen och Trafikverket. Kommunen har även varit på plats i Vilshärad där vi tillsammans gått runt och kollat på vägnätet för att bilda oss en gemensam uppfattning om vilket ansvar föreningen har och vilket ansvar kommunen har.

Planen kommer beskriva vilka vägar som är i störst behov av åtgärder utifrån de diskussioner som vi haft med kommunens sakkunniga. Vägarna är även uppdelade utifrån kommunens ansvar och föreningens ansvar. Vårt mål är att dessa planer ska vara klara innan semestern och vi kommer att informera ytterligare om detta framöver och även publicera planen när den är klar.

Söka årligt driftbidrag av Trafikverket

Tidigare år har föreningen sökt och fått årligt driftbidrag av Trafikverket, men eftersom vägarna är i så dåligt skick så delar inte längre Trafikverket ut bidrag till föreningen. Vi har nu för avsikt att söka bidraget igen, då vi under den processen kommer få information om vad som krävs av oss för att höja standarden till en sådan nivå att bidrag igen kan betalas ut.

I framtiden kan det även vara så att vi önskar söka så kallat Särskilt driftbidrag, och för att vi ska kunna söka det så måste vi få det årliga driftbidraget. Mer information om detta går att läsa på Trafikverkets hemsida: Ansök om bidrag för enskilda vägar - Bransch (trafikverket.se)

Att söka bidrag måste godkännas på en stämma och vi kommer under dagarna att publicera kallelsen till extrastämma för samtliga medlemmar här på hemsidan, men även i Hallandsposten. Så håll utkik :)

Parkering förbjuden på Majorens väg

I början av året fick vi in en förfrågan från en medlem, om att sätta upp en skylt om ”Parkering förbjuden” på Majorens väg. Anledningen till förfrågan är att det under sommaren parkerar väldigt många bilar utmed vägen när parkeringen vid stranden är full. Detta i sin tur skapar begränsad framkomlighet och problem för räddningstjänst, sophämtning och för de boende. Skylten om ”Parkering förbjuden” är beställd och kommer att sättas upp. För att skylten ska gälla måste kommunen skriva en föreskrift om det, och vi har kontakt med kommunen för att få detta till stånd.

Farthinder och chikaner i Vilshärad

Vi har flera farthinder i Vilshärad som bidrar till en lägre hastighet och därmed tryggare vägar. Vi har påbörjat en översyn av dessa som, om vi hinner, kommer avslutas under året. Flera farthinder håller låg standard och vissa är placerade på udda platser. Flera farthinder behöver åtgärdas så att de håller en godkänd standard, och det kan även vara så att vissa farthinder tas bort, om de inte anses vara placerade på rätt plats i förhållande till nyttan. Vi hoppas bland annat få mer information om detta under processen med att vi söker årligt driftbidrag av Trafikverket. Mer information om detta kommer löpande när vi vet mer.

Under årsmötet inkom synpunkter om att många kör alldeles för fort på Vikenvägen i Vilshärad och att chikanerna bidrar till en ökad hastighet istället för att sänka hastigheten, som ju är dess syfte. Vikenvägen tillhör inte föreningen utan Trafikverket, vilket gör det svårare för oss att göra åtgärder. Men vi kommer ta kontakt med Trafikverket och se vilka åtgärder som är möjliga att göra för att sänka hastigheten på vägen.

Belysning av miljöstationen utmed Vikenvägen

Det har tidigare inkommit önskemål om att sätta upp en belysningspunkt vid miljöstationen i Vilshärad. Belysningspunkten bidrar till en ökad trygghet och att man ser vad man gör när man källsorterar och minskar även nedskräpningen. Under året har vi haft kontakt med HEM, kommunen och FTI som alla hänvisar till varandra. Tyvärr verkar vi få bekosta belysningspunkten ur egen ficka och detta är inget som föreningen har möjlighet till i nuläget.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.