Vägavgift och momsregistrering

Publicerad måndag 3 apr, 15:23

Under årsmötet i mars 2023 beslutade stämman om att vägavgiften ska vara oförändrad, det vill säga fortsatt 100 kr/andel.

Enligt beslut från Skatteverket (dnr: 8-1462899), den 15 februari 2022, så ska samfälligheter som bedriver ekonomisk verksamhet momsbeläggas. Ersättningar som ska ingå i beskattningsunderlaget är bland annat inbetalningar av medlemmar för föreningens förvaltning. Att föreningen behöver betala moms kommer under de år där kostnaderna överstiger intäkterna vara positivt för föreningen, då föreningen då får tillbaka moms.

Samtidigt resulterar Skatteverkets beslut i att avgiften som kommer faktureras ut kommer bli 25 % högre än tidigare. En fastighet med 10 andelar kommer därmed få betala 1250 kr (1000 kr i vägavgift och 250 kr i moms).

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.