Vägföreningen söker statligt bidrag

Publicerad söndag 19 jun 2022, 19:20

Under dagens extrastämma beslutade föreningen att söka årligt driftbidrag av Trafikverket. Vi i styrelsen vill börja med att säga att det var väldigt roligt att se att så många kom till stämman och tacka för allas engagemang. Vi hoppas att vi får se ännu fler medlemmar på vårt årsmöte som vi ska ha i mars 2023. Det uppkom flera frågor och tankar från stämman som styrelsen kommer att ta med sig i det fortsatta arbetet, bland annat frågor om trafiksäkerhet, grönområdesmarken i Vilshärad, hastigheter på vägnätet och om att alla boende i Vilshärad har ansvar över att hålla hastighetsbegränsningarna. Det är vi som bor i Vilshärad som bidrar till den härliga gemenskap, engagemang och utvecklingen av vårt samhälle.

Protokollet från dagens stämma kommer att läggas upp på hemsidan vid ett senare tillfälle, eftersom det behöver renskrivas, justeras och undertecknas, så håll utkik under "Dokument" längre fram.

Statliga bidrag

Som väghållare för en enskild väg så kan man ansöka om fyra typer av statliga bidrag:

  1. Årligt driftbidrag
  2. Särskilt driftbidrag
  3. Bidrag till byggande
  4. Driftbidrag för färjeled

Av dessa fyra så bedömer vi att de två översta punkterna är relevanta för vår vägförening och under dagens extrastämma så behandlades endast Årligt driftbidrag, då det är en förutsättning för att kunna söka Särskilt driftbidrag. På Trafikverkets hemsida finns mer information om de olika bidragen: Ansök om bidrag för enskilda vägar - Bransch (trafikverket.se)

Vi kommer att lämna in en ansökan om Årligt driftbidrag som berör tre vägar i Vilshärad - Skälviksvägen, Vilshärads solrosväg och Kronoskogsvägen.

Under "Dokument" ligger presentationen från dagens stämma uppe med mer information.

Uppkommer fler önskemål om förbättringar eller åtgärder av vägnätet eller vägområdet så ber vi er att inkomma med det till vår mailadress: info@vilsharadsvagforening.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.