Kallelse till extrastämma

Publicerad lördag 28 maj 2022, 08:51

Samtliga medlemmar i Vilshärads vägförening kallas till extrastämma med anledning av sökande av statligt årligt driftbidrag. Tidigare år har föreningen sökt och fått årligt driftbidrag av Trafikverket, men eftersom vägarna är i så dåligt skick så delar inte längre Trafikverket ut bidrag till föreningen. Vi har nu för avsikt att söka bidraget igen, då vi under den processen kommer få information om vad som krävs av oss för att höja standarden till en sådan nivå att bidrag igen kan betalas ut.

I framtiden kan det även vara så att vi önskar söka så kallat Särskilt driftbidrag, och för att vi ska kunna söka det så måste vi få det årliga driftbidraget.

Mer information om detta går att hitta här: Ansök om bidrag för enskilda vägar - Bransch (trafikverket.se)

Extrastämma

 • Dag: Söndag 19 juni
 • Tid: Kl 14.00
 • Plats: Strandgården
 • Ärende: Godkännande att vägföreningen söker statligt bidrag för vägar i Vilshärad.

Vänligen meddela ert deltagande till info@vilsharadsvagforening.se, så vi vet hur mycket fika som ska beställas.

Varmt välkomna!

Dagordning till extrastämma

Plats: Strandgården

Datum: Söndag 19 juni kl 14.00

 1. Mötets öppnande
  1. Närvarande
 2. Val av ordförande, sekreterare, 2 st justeringsmän/rösträknare
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Ansökan om att söka statsbidrag (årligt driftbidrag) hos Trafikverket för behöriga vägar i Vilshärad
 6. Kontaktperson och bidragsmottagare
  1. Styrelsen föreslår Måns Sjöberg till kontaktperson och Vilshärads vägförening som bidragsmottagare
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.