Information om asfaltering

Publicerad tisdag 21 mar, 20:55

NYHETERI slutet av april kommer PEAB att påbörja asfalteringen av följande sju vägar i Villshärad: Björkstigen / Klapperstensvägen / Rågvägen / Granatvägen / Neckaflostigen / Vältakullsvägen / Höjers väg

Under följande datum får inga bilar parkeras längs med ovan angivna gator:

27 – 28/4 Gator sopas, lagas och kantrensas

3 – 5/5 Asfalteringsarbete påbörjas

11-12/5 Asfalteringsarbete fortsätter

15/5 Stödkanter läggs utmed asfalten

Asfalteringen kommer att följa vägens bredd rakt förbi alla infarter. Det innebär att det blir en kant på ca 2-4 cm. Ni som vill ha hjälp av PEAB med att justera er infart så att den kommer i nivå med den nya väghöjden kan kontakta dem. Information om detta kommer i brevlådan under V13.

I samband med detta kommer kommunen att se över och förbättra dagvattensituationen på Klapperstensvägen, Rågvägen och Neckaflostigen.

Klapperstensvägen:

Vägbanan kommer att justeras upp och dagvattnet flyttas mot grönytan. Mindre infiltationsdike byggs inom gemensamhetsområdet.

Rågvägen:

Förbättrad kantskärning ska leda bort dagvattnet från vägbanan.

Neckaflostigen:

Mindre makadamdike skapas som bör svälja ganska mycket av dagvattnet.

Se även tidigare information inlagd på Vägföreningens hemsida.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.