Slyröjning

Publicerad söndag 18 sep 2022, 08:00

Under gårdagen var en entreprenör för slyröjning ute och inventerade vägarna i Vilshärad. Efter inventeringen kunde han meddela att det finns ganska mycket grenar som hänger ut över vägarna, men även privata häckar som sträcker sig för långt ut mot vägen. Entreprenören kommer att komma ut lite senare under hösten för att slyröja utmed de gator som föreningen ansvarar för. Han påpekade att slyet inte kommer att forslas bort av honom, utan kommer ligga kvar på samma plats det röjs på. Det är därmed varje enskild fastighetsägare ansvar att själv forsla bort det sly som ligger i anslutning till ens fastighet. Han rekommenderar att man själv ser över och klipper ner sin växtlighet om det finns behov. I vår tidigare nyhet om fri sikt i trafiken finns mer information.

Entreprenören såg även att den slyröjning som kommunen ansvarar för har flera brister, och styrelsen kommer kontakta kommunen i frågan och be dem att se över växtligheten ut med de vägar som de ansvarar för. På kartan nedan kan ni se vilka vägar kommunen ansvarar för (markerade i grönt), resterande är därmed vårt ansvar.

Vi återkommer när vi vet vilken vecka som entreprenören planerar att utföra arbetet.

Vi hoppas ni får en fortsatt trevlig helg!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.